Thuốc Trừ Cỏ Bravo 480SL

160000

Bravo 480SL là một sản phẩm chất lượng cao, được thiết kế đặc biệt để loại bỏ cỏ dại và cỏ lá rộng một cách hiệu quả. Với công thức tiên tiến, sản phẩm này thẩm thấu vào cỏ dại và triệt hạ chúng, đồng thời bảo vệ sự phát triển của cây cối xanh quanh chúng.

Danh mục: