Thuốc diệt chuột Racumin TP 0.75 – 1 Kg (Bayer CHKB Đức )

684000

Thuốc diệt chuột Racumin TP 0.75 diệt chuột hiệu quả theo cơ chế đông máu, diệt trọn bầy chuột ở khu vực đặt bả trong trang trại chăn nuôi, trong nhà, ngoài vườn, khuôn viên…