Bình Phun Xịt Điện Ắc Quy BMC -20 Lít, Có Chiết ÁP – Phun Xịt Hoa Màu, Phun Diệt Côn Trùng, Phun Thuốc Muỗi

1200000

Bình Phun Xịt Điện Ắc Quy BMC -20 Lít, Có Chiết ÁP

Bình điện phun xịt côn trùng 20 lít
Bình điện phun xịt côn trùng 20 lít